Join me on Facebook Follow me on Twitter Subscribe to RSS Email me

Saturday, 2 July 2011

GEOGRAFI ALAM SEKITAR FIZIKAL

3
a)Apakah yang dimaksudkan
dengan sejatpeluhan (5 M)

b)Bezakan faktor-faktor yang mempengaruhi proses
larian air permukaan dengan proses resapan (12 M)
 
c)Huraikan bagaimana imbangan air negatif
mempengaruhi kegiatan manusia (8 M)

JAWAPAN

3 a) Apakah yang dimaksudkan dengan sejatpeluhan
(5 M)

Sejatpeluhan merupakan proses kehilangan air pada tumbuhan yang berlaku bila tekanan wap pada sel-sel permukaan daun lebih tinggi daripada tekanan wap air di atmosfera

b) Bezakan faktor-faktor yang mempengaruhi proses
larian air permukaan dengan proses resapan (12 M)

Perbezaan faktor yang mempengaruhi larian air permukaan dengan resapan ialah:
 
Jenis tanah - Tanah lempung atau liat mudah menyebabkan larian air permukaan disebabkan sifatnya yang kohenif (likat) berbanding tanah berpasir yang lebih mudah meresap air.Manakala partikel tanih yang tersusun longgar seperti tanih pasir adalah lebih poros berbanding dengan susunan partikel yang lebih padat kerana wujudnya ruang-ruang udara yang lebih besar yang menyebabkan terjadinya proses resapan.

Litupan tumbuhan - Kanopi pokok boleh menghalang dan memperlahankan kejadian larian air permukaan.Manakala kawasan yang tebal tumbuhan seperti hutan primer menyebabkan kadar resapannya adalah tinggi.

Kecerunan - Permukaan tanah yang bercerun lebih mudah membentuk larian air permukaan berbanding di kawasan tanah pamah kerana air hujan yang turun akan mengalir sebagai larian permukaan atau subpermukaan akibat tarikan graviti.

c) Huraikan bagaimana imbangan air negatif mempengaruhi kegiatan manusia (8 M)

Perindustrian - menganggu operasi industri.Kilang yang menggunakan banyak air akan terjejas akibat kemarau.Contohnya industri berasakan pembuatan makanan,perusahaan dan sebagaianya.

Penyakit - penyakit seperti batuk kering dan kolera lebih mudah berlaku akibat sistem kumbahan dan rawatan air yang tak sempurna semasa kemarau

Pertanian - Produktiviti pertanian terjejas khususnya padi.Bekalan air yang tidak mencukupi menyebabkan pokok padi mati.Hasil pengeluaran tanaman padi akan merosot

Krisis air - Aras air di empangan merosot.Bekalan air terpaksa dicatu dan air yang dibekalkan juga mungkin tidak berkualiti dan menganggu sistem bekalan air domestik.

No comments:

Post a Comment